About Us

Gepubliceerd : 27 augustus 2013, 13:15 CET

Auteur : Morten Vestberg

Contactgegevens : Morten Vestberg

Veilige producten

Sinds 2008 hadden meer dan 20 werknemers van de LEGO Groep de opdracht om te controleren of de ruim 2000 grondstoffen die in LEGO producten worden verwerkt, voldoen aan de vereisten van de nieuwe EU-richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed, die deze zomer van kracht worden.

In de nieuwe richtlijn worden strenge eisen gesteld aan de materialen en bijbehorende documentatie voor de productie van speelgoed. De LEGO Groep voert al jarenlang dezelfde veiligheidsbeoordeling uit en LEGO producten voldoen altijd aan de strengste veiligheidsnormen van de wereld. Naar aanleiding van de nieuwe richtlijn heeft de Groep ervoor gekozen om zijn benadering uit te breiden en te verfijnen. Sinds eind 2008 heeft de Groep er intensief aan gewerkt om te garanderen dat alle producten aan de nieuwe wetgeving voldoen. Op 20 juli 2013 wordt het laatste deel van de richtlijn van kracht: de chemische vereisten van de EU-richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed.

Jørgen Vig Knudstorp, CEO van de LEGO Groep, heeft daarover het volgende te zeggen:

"Productveiligheid is onze topprioriteit en ons streven is altijd om producten op de markt te brengen die voldoen aan de strengste eisen van de wereld. Wij vinden het namelijk essentieel dat kinderen over de hele wereld op een zo veilig mogelijke manier met LEGO producten kunnen spelen. In de nieuwe richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed worden hoge veiligheidseisen gesteld en wij staan daar volledig achter."

Hij voegt toe: "Ik ben er trots op dat we met onze bijdrage aan de nieuwe wetgeving actief kunnen meewerken aan de verdere verbetering van de veiligheid van speelgoed. Ik kan dan ook met plezier melden dat we er in dit opzicht alles aan doen om het goede voorbeeld te geven en dat we aan alle vereisten van de richtlijn voldoen."

Meer dan 2000 grondstoffen gecontroleerd

De LEGO Groep legt de nieuwe richtlijn doelbewust zo strikt mogelijk uit. Daarom worden elke afzonderlijke substantie en grondstof en alle LEGO elementen en LEGO sets gecontroleerd om te garanderen dat deze voldoen aan de richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed en andere wetgeving, bijvoorbeeld de Amerikaanse, en aan de interne vereisten van de Groep. Het is niet noodzakelijk om zo'n hoog controleniveau te hanteren om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, maar dit garandeert wel dat LEGO stenen uitsluitend zijn gemaakt van de veiligste en zuiverste materialen die er zijn.

"Nadat we hadden gecontroleerd dat alle LEGO producten en grondstoffen al aan de strengste wettelijke bepalingen voldoen, was onze belangrijkste taak om een methode te ontwikkelen en te implementeren die garandeert dat onze documentatie zo uitgebreid en gedetailleerd is als de EU-richtlijn vereist. Dit is een enorme klus geweest voor ons team, dat sinds 2008 vier keer zo groot is geworden. Er zijn wereldwijd kosten noch moeite gespaard om te garanderen dat de ruim 2000 gebruikte grondstoffen aantoonbaar aan de vereisten voldoen", aldus Cornelis Versluis, Vice President Corporate Quality, die eindverantwoordelijk is voor het documentatieproces.

Eén LEGO steen doorloopt 10 controlepunten

De grondslag van de LEGO speelervaring rust op het iconische 2x4 steentje. Om te voldoen aan de vereisten van de richtlijn, wordt één LEGO steen onderworpen aan uitgebreide veiligheidstests, zoals een risicobeoordeling van de onderdelen en een speelgoedveiligheidsrapport. Ter beoordeling van de kwaliteit moeten een goedkeuring van de onderdelen en een technische tekening beschikbaar zijn. Als ook de controles voor grondstoffen worden meegeteld, is er sprake van in totaal 10 controlepunten. Deze rapporten en ondersteunende documenten voor één LEGO steen vullen 25 pagina's.

De LEGO Brandweertruck, artikelnummer 60002, die bestaat uit 206 LEGO onderdelen, is een goed voorbeeld van de uitgebreide documentatie die is vereist voordat een LEGO product op de markt komt. De Brandweertruck werd pas goedgekeurd nadat deze meer dan 1000 controlepunten had doorlopen bij de LEGO Groep.

De LEGO Groep bezit uitgebreide kennis van de grondstoffen en kan daardoor prima inspringen op nieuwe wetgeving, innovatieve wetenschappelijke informatie toepassen of zelf veranderingen in gang zetten en implementeren, bijvoorbeeld het vervangen van een bestaande grondstof door nieuw materiaal dat veiliger en milieuvriendelijker is.