About Us

Gepubliceerd : 05 januari 2012, 08:53 CET

Auteur : Morten Vestberg

Contactgegevens : Morten Vestberg

Verantwoordelijkheid

We beschouwen kinderen en spelen als de hoeksteen van alles wat we doen. We nemen deze verantwoordelijkheid serieus en plaatsen de lat hoog, want alleen het beste is goed genoeg voor de bouwers van morgen.

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en verantwoordelijkheid richten zich op kinderen en onze passie voor spelen en leren. Elke dag opnieuw nemen we concrete stappen die bijdragen aan een betere toekomst.

Onze aspiraties zijn geworteld in onze geschiedenis en de cultuur en waarden van ons bedrijf, het zogenaamde LEGO® Brand Framework. Onze merkbeloften, onze 'Planeet' belofte voorop, zijn richtinggevend voor onze benadering van duurzaamheid en onze overkoepelende doelen. Voor het verwezenlijken van deze ambities hebben we een bredere set concrete doelen gedefinieerd, die we intern als uitgangspunt hanteren en waarover we extern verslag doen.

Alle werknemers worden aangemoedigd en in staat gesteld om een positieve bijdrage te leveren. We streven ernaar de inspanningen op het gebied van duurzaamheid en verantwoordelijkheid te integreren en ze eenvoudiger, effectiever en waardevoller te maken voor onze manier van werken, of het nu gaat om productveiligheid of het milieusociale verantwoordelijkheid  of corporate governance en gedragscodes.

We hebben in 2003 als eerste bedrijf in onze sector het United Nations Global Compact ondertekend. Sindsdien streven we ernaar de 10 principes hiervan in ons bedrijf te implementeren en onze benadering en de rapportage over de duurzaamheidsagenda voortdurend te verbeteren. Lees onze voortgangsrapporten.

We support the United Nations Global Compact

Als u vragen of opmerkingen hebt over onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid en verantwoordelijkheid, neem dan contact met ons op via responsibility@lego.com