About Us

Gepubliceerd : 27 augustus 2013, 14:00 CET

Auteur : Morten Vestberg

Contactgegevens : Morten Vestberg

Mensenrechten

De LEGO Groep heeft de publieke toezegging gedaan om de mensenrechten, de arbeidsrechten, het milieu en maatregelen tegen corruptie te respecteren door in 2003 het United Nations Global Compact te ondertekenen.

We nemen deze toezegging bij de LEGO Groep zeer serieus en doen er altijd alles aan om respect voor de mensenrechten deel uit te laten maken van onze werkzaamheden. Zodoende willen we trouw blijven aan de waarden van ons bedrijf en voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij om op verantwoorde wijze zaken te doen en rekening te houden met de mensen die door onze werkzaamheden en beslissingen worden beïnvloed.

We krijgen in onze gehele waardeketen te maken met uiteenlopende mensenrechten. Met een duidelijk inzicht in onze invloed op mensenrechten kunnen we bepalen op welke gebieden we de meeste impact hebben en op welke vlakken we onze inspanningen willen richten. Hoewel dit een doorlopend proces is, hebben we bepaalde gebieden afgebakend, zoals het recht van kinderen om zich te ontwikkelen en het recht van werknemers op een veilige en gezonde werkomgeving Code of Conductmeer informatie over sociale verantwoordelijkheid, wat allemaal hoge prioriteit heeft voor ons.

De rechten van kinderen

Op het gebied van mensenrechten gaat onze aandacht in het bijzonder uit naar de rechten van kinderen.

We steunen het VN-verdrag inzake de rechten van het kind en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we de rechten van kinderen respecteren en bevorderen bij al onze werkzaamheden en discussies met belanghebbenden. We ondersteunen ook de Richtlijnen voor Kinderrechten en het Bedrijfsleven, die zijn ontwikkeld door het United Nations Global Compact, UNICEF en Save the Children. Deze richtlijnen geven aan welke verantwoordelijkheden bedrijven hebben met betrekking tot de rechten van het kind. Meer informatie respectful collaboration.

Een essentieel element van onze activiteiten is de ontwikkeling van veilige producten, zowel online als offline. Dit vinden we erg belangrijk, omdat kinderen steeds meer tijd doorbrengen op internet. Onze toewijding aan kinderrechten inzake bescherming en veiligheid strekt zich dan ook uit tot de online wereld. Ons standpunt over privacy en gegevensbescherming van kinderen, interactie op sociale platforms en marketing van onze producten is verwerkt in onze marketingstandaard.