About Us

Gepubliceerd : 27 augustus 2013, 12:55 CET

Auteur : Morten Vestberg

Contactgegevens : Morten Vestberg

Onze benadering

We willen een zo positief mogelijke invloed hebben op mens en maatschappij, en we willen kinderen in de hele wereld een hoogwaardige en creatieve speelervaring blijven bieden.

In 2008 hebben we vier fundamentele beloften gedefinieerd. Deze zijn gebaseerd op de basiswaarden van ons bedrijf en we ontwikkelen constant nieuwe methoden die in lijn met deze beloften liggen.

De vier beloften zoals beschreven in het LEGO® Brand Framework (afbeelding)

De 'Planeet' belofte geeft aan hoe we positieve invloed op de wereld willen uitoefenen, of het nu gaat om individuen of de gemeenschap. We realiseren ons dat onze werknemers van fundamenteel belang zijn bij het naleven en in de praktijk brengen van onze waarden. Daarom doen we ons best ervoor te zorgen dat onze werknemers hun vaardigheden en creativiteit kunnen blijven ontwikkelen. We streven bovendien naar een respectvolle dialoog met onze belanghebbenden, zowel intern als extern.

Veiligheid voorop

Kinderen veilig laten spelen is een onophoudelijke prioriteit van de LEGO Groep, dus we sluiten nooit compromissen als het op de veiligheid van onze producten aankomt. We investeren jaarlijks veel in de ontwikkeling en productie van uiterst veilig speelgoed. Zo kunnen we hoogwaardige en veilige producten blijven maken.

Daarnaast vinden we dat onze werknemers zonder risico op letsel moeten kunnen werken en weer veilig moeten thuiskomen. We streven continu naar een sterke cultuur van veiligheid op het werk en zijn er trots op dat we dit samen met onze werknemers realiseren.

Het recht van kinderen om zich te ontwikkelen

Onze missie luidt: 'Inspireer en ondersteun de bouwers van morgen'. Dit weerspiegelt hoeveel waarde wij hechten aan de maatschappelijke waarde van spelen en leren door te spelen, vooral wat kinderen betreft. Tijdens het spelen leren kinderen hun creativiteit te ontplooien en ontwikkelen ze waardevolle vaardigheden. Dit is voor alle kinderen belangrijk. We zijn van mening dat je niet kunt spelen zonder te leren en dat je niet kunt leren zonder te spelen.

Daarom ontwikkelen we producten volgens deze uitgangspunten en doen we er alles aan om het recht van kinderen op spel en ontwikkeling te ondersteunen. De LEGO Groep en LEGO Foundation voeren wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van spelen en leren, en bevorderen actief deze mogelijkheden voor kinderen.

Zorg voor de natuur

We dragen de verantwoordelijkheid om het effect van onze activiteiten en producten op het milieu tot een minimum te beperken. We zijn ervan overtuigd dat we een positieve bijdrage aan het milieu kunnen leveren door kinderen bewust te maken van duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Kinderen zijn immers de bouwers van morgen.

The LEGO Group's Planet Promise