About Us

Opublikowano : 05 stycznia 2012, 08:53 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Odpowiedzialność w Grupie LEGO

Dzieci i ich zabawę traktujemy jako podstawę wszystkich naszych działań. Poważnie podchodzimy do tej odpowiedzialności i zawsze wysoko stawiamy sobie poprzeczkę, ponieważ przyszli architekci świata zasługują na to, co najlepsze.

Nasze starania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności skoncentrowane są wokół dzieci i naszej pasji do zabawy i nauki. Codziennie przekładamy te cele na konkretne kroki, abyśmy mogli pomagać budować lepsze jutro.

Nasze aspiracje wywodzą się z naszego dziedzictwa i są głęboko zakorzenione w naszej kulturze i fundamencie wartości firmy, które określamy mianem LEGO® Brand Framework. Nasze obietnice, w tym Planet Promise, wyznaczają charakter naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju i naszych pięciu strategicznych celów. Aby umożliwić sobie osiągnięcie tych celów, określiliśmy szerszy zestaw konkretnych zadań, które realizujemy wewnętrznie i raportujemy zewnętrznie.

Wszystkich pracowników zachęcamy do wywierania pozytywnego wpływu i dajemy im możliwości decyzyjne w tym zakresie. Staramy się łączyć wysiłki dotyczące zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności. Sprawiamy, by były one łatwiejsze w realizacji, miały większy wpływ i wnosiły większą wartość dodaną do naszego sposobu działania, czy to w odniesieniu do Bezpieczeństwa produktów, czy w ramach Ochrony środowiskaOdpowiedzialności społecznejy bądź Ładu korporacyjnego i etyki biznesowej.

Jako pierwsza firma w naszej branży podpisaliśmy deklarację uczestnictwa w programie ONZ „Global Compact w 2003 roku. Od tamtej pory wdrażamy 10 zasad w naszej działalności i nieprzerwanie rozwijamy nasze podejście i raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zapoznaj się z naszymi Raportami o postępach.

We support the United Nations Global Compact

W razie pytań lub uwag dotyczących naszej pracy w ramach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności prosimy o kontakt pod adresem responsibility@lego.com