About Us

Sekretesspolicy för LEGO gruppen

Innehållsförteckning:

Det här dokumentet innehåller LEGO Gruppens sekretesspolicy. Läs gärna igenom policyn. Söker du någon särskild information kan du använda nedanstående länkar för att komma direkt till en viss del av policyn. 

Inledning 
Allmänna principer 
Överföring av personuppgifter till tredje part och/eller andra länder 
Personuppgifter insamlade via Internet om barn under 13 år 
Behandling av personuppgifter via olika LEGO® kanaler
Cookies 
Granskning och uppdatering av personuppgifter 
Datasäkerhet 
Övrigt 

Inledning:
Den här policyn styr all slags behandling (däribland insamling, användning, överföring, lagring och borttagning) av personligt identifierbar information (all information som kan användas för att identifiera en fysisk person och all annan tillhörande information) om personer som antingen är konsumenter av LEGO® produkter eller tjänster, eller representanter för våra samarbetspartner (”personuppgifter”), av alla affärsenheter och företag inom LEGO Gruppen.

Den här policyn gäller för all behandling av personuppgifter som samlats in aktivt eller passivt via Internet eller på annat sätt från personer var som helst i världen.

Eventuella frågor om hur vi behandlar personuppgifter kan skickas till: 
LEGO SYSTEM A/S 
Aastvej 1, 
DK-7190 Billund 
Danmark
Att: Privacy Officer 

eller till ditt närmaste företag inom LEGO Gruppen: http://aboutus.lego.com/sv-se/factsfigures/locations.aspx

Allmänna principer: 

LEGO Gruppens behandling av personuppgifter grundar sig på följande vägledande principer: 

 1. 1. Vi samlar endast in personuppgifter för specifika och angivna syften.
 2. 2. Vi samlar inte in några andra personuppgifter än de som behövs för att uppnå de syftena.
 3. 3. Vi kommer inte att använda några personuppgifter för annat än de avsedda syftena, om inte annat anges i detta dokument eller du godkänt detta på förhand.
 4. 4. Vi kommer inte att föra vidare personuppgifter till tredje part eller över gränserna, om inte annat anges i detta dokument eller du godkänt detta på förhand.
 5. 5. Vi kommer att försöka verifiera och/eller uppdatera personuppgifterna regelbundet och tar gärna emot ändringar av personuppgifter.
 6. 6. Vi tillämpar höga tekniska standarder för att göra behandlingen av personuppgifter säker.
 7. 7. Om inte annat anges lagrar vi inte personuppgifter i identifierbar form längre än vad som behövs för att uppnå syftet, eller längre än vad lagen anger.


LEGO Gruppen uppmuntrar familjer att gemensamt besöka våra LEGO.com sidor.

Överföring av personuppgifter till tredje part och/eller andra länder: 
Vi behandlar i allmänhet personuppgifter för att underlätta eller förbättra LEGO Gruppens erbjudanden och tjänster till dig.

Vi köper även uppgifter från offentliga källor för att komplettera våra databaser.

Vi behandlar inte personuppgifter åt tredje part eller säljer några personuppgifter till, eller delar personuppgifter med, tredje part för deras eget, oberoende bruk, förutom om du ger oss tillåtelse att göra det (se LEGO Shop at Home nedan).

Vi delar inga personuppgifter med externa leverantörer som levererar tjänster som vi inte utför själva, t.ex. frakt av LEGO® produkter eller utskick av LEGO® Club Magazine. 

Vi använder också externa hostingföretag för att lagra personuppgifter som samlats in av oss i deras servrar och för att göra datavalideringskontroller åt oss (se LEGO ID – Kopplade konton nedan).

Ibland genomför eller beställer vi konsumentundersökningar och kan därför komma att dela personuppgifter med externa undersökningsföretag. Dessa undersökningsföretag kan lagra undersökningsdata åt oss i sina databaser.

All överföring av uppgifter till externa leverantörer eller partner, däribland dem som listas som exempel ovan, omfattas av ett skriftligt avtal mellan oss och leverantören eller partnern i fråga. Leverantören eller partnern har inte rätt att använda dessa personuppgifter för några andra ändamål än de som anges av oss.

Om så är relevant, kan personlig information delas bland LEGO Gruppens affärsenheter och företaghttp://aboutus.lego.com/sv-se/factsfigures/locations.aspx.

Vi kommer att lämna ut personuppgifter om ett domstolsbeslut eller lagen så kräver.

För den operativa säkerheten behandlar vi (speglar) personuppgifter i Europa och USA. Det betyder att alla personuppgifter som vi behandlar regelbundet överförs mellan våra anläggningar i Europa och USA.

Personuppgifter insamlade via Internet om barn under 13 år: 
Om ett barn under 13 år (eller äldre, om lagen så anger – vi använder dock 13 år som gemensam nämnare för att underlätta) kontaktar LEGO Gruppen via Internet, t.ex. för att delta i en tävling eller för att ställa en fråga, samlar vi in barnets e-postadress och e-postadressen till barnets förälder eller målsman. Vi använder barnets e-postadress endast för det syfte som den samlades in och vi kommer att använda e-postadressen till föräldern eller målsman endast för att meddela att barnet kontaktat oss och för att informera om vilken typ av personuppgifter som samlats in och varför de samlats in, om lagen så anger.

Om du är förälder till eller målsman för ett barn under 13 år, som vi samlat in personuppgifter från har du rätt att granska och ta bort sådana personuppgifter, neka oss att samla in ytterligare personuppgifter eller att använda dem. Kontakta oss genom att klicka här.

Föräldrar och målsmän som vill granska personuppgifter rörande deras barn måste ange barnets användarnamn och lösenord samt i verifierings- och kontaktsyfte lämna sin egen e-postadress. 

Vi får inte och kommer inte ställa villkor som kräver att barn lämnar, eller uppmuntrar barn att lämna, andra personuppgifter än vad som kan anses rimligt för att delta i någon aktivitet på våra webbplatser.

Barn under 13 år får delta i tävlingar. Men om ett barn under 13 år vinner kommer meddelandet att skickas till förälderns eller målsmans e-postadress (som lämnades av barnet när han eller hon anmälde sig till tävlingen). Vi kommer inte att be barnet om några personuppgifter utöver e-postadress utan föräldrarnas medgivande. Eventuella personuppgifter som inhämtats från barn och föräldrar under tävlingar behålls till dess att tävlingen är slut och priserna levererats och raderas därefter. 

Om en webbaktivitet som erbjuds av oss kan göra att barn under 13 år avslöjar personuppgifter offentligt (t.ex. via ej modererade chattrum eller BBS:er) kommer vi att inhämta föräldrars godkännande innan vi tillåter barnet att delta. För närvarande är alla sådana aktiviteter modererade, övervakade och/eller granskade.

Behandling av personuppgifter via olika LEGO® kanaler: 
LEGO ID:
Allmänt:
Hemos diseñado una plataforma de perfiles comunes (el identificador LEGO ID) que permite el uso de un único perfil en todas las aplicaciones que LEGO ofrece en Internet. De este modo, al crear un identificador LEGO ID para una aplicación, es posible usarlo también para acceder a las demás aplicaciones.

Vi har introducerat en gemensam profilplattform (LEGO ID) som kan användas i olika LEGO webbapplikationer. När du har skapat ett LEGO ID för en applikation kan det användas även för andra applikationer.

Ett LEGO ID kan skapas av både barn och vuxna, men om en person under 13 år anmäler sig samlar vi in personuppgifter om barnets föräldrar eller målsman, inte om barnet.

För att skapa ett LEGO ID behandlar vi personuppgifter, t.ex. e-postadress (och e-postadressen till en förälder eller målsman om den som skapar ID:t är under 13 år), födelsedatum, land där man bor och kön. Vi kräver också att ett lösenord och användarnamn skapas.

E-postadressen används för att skicka information om kontot och annan systemrelaterad information om så behövs.

Kopplade konton: 
Genom att barnets LEGO ID kopplas till förälders eller målsmans LEGO ID kan föräldern kontrollera barnets Internet-aktiviteter (t.ex. i samband med spelet LEGO Universe). Det är dock mycket viktigt att vi kan verifiera relationen mellan barnet och den förälder eller målsman till vilkens LEGO ID barnets LEGO ID ska kopplas.

Därför behandlar vi personuppgifter om föräldern eller målsman, t.ex. för- och efternamn, postadress, födelsedatum och någon mer tillförlitlig typ av ID-nummer (t.ex. körkort eller socialförsäkringsnummer, personnummer eller liknande) beroende på jurisdiktion.

Dessa uppgifter överförs till en extern tjänsteleverantör som utför valideringen åt oss. Valideringstjänsterna omfattas av ett skriftligt avtal mellan oss och tjänsteleverantören.

Vi lagrar inte några personuppgifter som samlats in för validering i våra arkiv. Resultatet vi får tillbaka är en ”matchning” (och då kopplas barnets och förälderns eller målsmans LEGO ID ihop) eller ”ingen matchning” (och då kopplas inte LEGO ID:t förrän relationen mellan barnet och den sökande har fastställts på annat sätt).

Den externa tjänsteleverantören behandlar och lagrar personuppgifter från oss endast för dokumentationssyften.

LEGO Shop at Home:
När du använder vår tjänst LEGO Shop at Home via Internet eller på annat sätt (t.ex. om du beställer på shop.LEGO.com eller hos LEGO Kundtjänst, via katalog eller på annat sätt) behandlar vi transaktionsrelaterade personuppgifter, t.ex. ditt för- och efternamn, post- och leveransadress, telefonnummer, e-postadress, kreditkorts- eller annan betalningsinformation och (om du har skapat ett LEGO ID) ditt födelsedatum och kön. Vi behandlar även information om dina inköp hos oss.

Vi använder personuppgifterna för att behandla och leverera dina order, meddela orderstatus och uppdatera din profil regelbundet så att vi är säkra på att vi har korrekta personuppgifter. Vi använder också personuppgifterna för att analysera kundbeteende och i tillämpliga fall anpassa vår kommunikation om LEGO Shop at Home med dig. Vi överför då spårningsinformation om hur du använder våra webbplatser till externa tjänsteleverantörer, vilket hjälper oss att optimera din webbläsarupplevelse. Optimeringstjänsterna omfattas av ett skriftligt avtal mellan oss och tjänsteleverantören.

Du kan själv välja (eller begära) att få e-post med kampanjer och reklam från LEGO Shop at Home. Dessa kan vara riktade till dig baserat på din inköpshistorik eller vilka sidor du brukar besöka. 

Du kan tillåta att vi vidarebefordrar ditt namn, adress och beställningsaktiviteter till noga utvalda externa parter vilkas produkter vi tror att du kan vara intresserad av. 

LEGO VIP Program:
Om du är 13 år eller äldre (åldersbegränsningen kan variera beroende på land) kan du anmäla dig till vårt LEGO VIP Program i en fysisk LEGO butik, på Internet via LEGO Shop at Home, på telefon via LEGO Kundtjänst eller via något LEGO evenemang som erbjuds av VIP-programmet. Om du anmäler dig i en butik eller på telefon måste du besöka VIP.LEGO.com/Register för att slutföra registreringen på Internet.

Vi kommer att behandla personuppgifter, t.ex. för- och efternamn, adressuppgifter, telefonnummer, mobiltelefonnummer (valfritt), e-postadress, kreditkorts- eller annan betalningsinformation, användarnamn och lösenord till LEGO ID, födelsedatum och kön. Vi kommer också att behandla information om dina inköp hos oss (på Internet och på annat sätt), marknadspreferenser och din användning av olika LEGO.com sidor.

Vi använder dina personuppgifter för att skicka regelbundna nyhetsbrev via e-post och marknadserbjudanden (valfritt) via kataloger, e-post och sms för att analysera kundbeteende och anpassa vår kommunikation via LEGO VIP Program med dig. Vi kommer också att använda dina personuppgifter för att uppdatera din profil regelbundet så att vi är säkra på att vi har korrekta personuppgifter.

LEGO Club: 
Barn kan anmäla sig till LEGO Club. Om barnet är under 13 år samlar vi in personuppgifter, som är relevanta för medlemskapet, om barnets föräldrar eller målsman – inte om barnet. Om de enda personuppgifter som behövs är barnets e-postadress (t.ex. för att delta i en tävling) kan vi samla in e–postadressen direkt från barnet och meddela föräldrarna eller målsman om lagen så anger. 

Som medlem av en LEGO Club får barnet regelbundet LEGO Club Magazine och LEGO Club nyhetsbrev samt kan delta i tävlingar och mycket annat. 

När du fyller i en ansökan om LEGO Club godkänner du att LEGO Club använder ditt barns information för postutskick och e-post. Uppgifterna kommer bara att användas för LEGO utskick och kommer inte att säljas, hyras ut eller vidarebefordras till något företag som inte ingår i LEGO Gruppen, med undantag av företag som agerar som våra ombud för att tillhandahålla tjänster som barnet har begärt.

Vi kommer att behandla personuppgifter som barnets för- och efternamn, postadress, kön, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer, efter relevans. 

LEGO Kundtjänst: 
Du kan kontakta LEGO Kundtjänst om du har frågor eller kommentarer rörande LEGO Gruppen samt våra produkter och tjänster. Du kan också beställa ersättningsdelar till dina LEGO® set, beställa kataloger och mycket annat.

När du kontaktar oss kommer vi att behandla personuppgifter, t.ex. åldersgrupp, din e-postadress, kön, för- och efternamn, postadress, telefonnummer och/eller mobiltelefonnummer, efter relevans. 

LEGO Universe:
LEGO Universe är en prenumerationsbaserad applikation. 

Om du inte har skapat ett LEGO ID tidigare kommer vi att behandla personuppgifter, t.ex. e-postadress (och e-postadressen till en förälder eller målsman om den som skapar ID:t är under 13 år), födelsedatum, land där man bor och kön. Vi kräver också att ett lösenord och användarnamn skapas.

För att stödja fakturerings- och kundaviseringsprocesser kommer vi att behandla personuppgifter, t.ex. för- och efternamn, postadress, kreditkorts- eller annan betalningsinformation samt e-postadress. Vi kommer också att behandla information om dina inköp av LEGO Universe hos oss.

Cookies: 
Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små datafiler som din webbläsare placerar i din dator eller enhet. En cookie innehåller ingen information och samlar inte heller in någon information. Men när den läses av en server via en webbläsare kan den hjälpa en webbplats att leverera en mer användarvänlig service – t.ex. komma ihåg tidigare inköp eller kontouppgifter. 

Vi använder cookies för att komma ihåg dina val, för att ge dig en bättre användarupplevelse samt förbättra våra webbplatser och leverera innehåll som bättre motsvarar dina behov.

Det betyder att vi använder cookies för att komma ihåg: 

 • • Dina webbläsarinställningar, t.ex. typen av webbläsare som du använder och vilka insticksprogram du har installerat. Det gör att vi slipper besvära dig varje gång du besöker vår webbplats för att kontrollera att du har rätt utrustning för att spela ett spel eller ladda ned information från vår webbplats. Det gör också att vi kan veta hur många människor som använder vissa typer av programvara, så att vi kan anpassa vår webbplats och tillhandahålla den bästa webbläsarupplevelsen för alla besökare.
 • • Ditt språk- och regionval. Det betyder att om du en gång valt svenska som språk används det som standardspråk nästa gång du besöker oss.
 • • Vilka spel du spelar, dina högsta poäng och framsteg i spelen – beroende på funktionerna i respektive spel. Denna status sparas i Flash Local Shared Objects, s.k. Flash-cookies.
 • • Inloggningsstatus för ditt LEGO ID.
 • • Din shoppingvagn och shoppingalternativ.
 • • Vilka produkter du kan visa och köpa i shoppen så att vi kan lämna förslag.
 • • Vilka produkter och galleriobjekt du har poängsatt och vilka poäng du har gett.
 • • Den senaste gången vi bad dig att delta i en enkät och om du besvarade den så att vi inte ber dig för ofta.
 • • Dina rörelser inom och användning av våra webbplatser. Vi samlar inte in några personuppgifter i samband med detta. Vi samlar in statistikuppgifter så att vi kan optimera vår webbplats.
 • • Nyligen använda data – för att förbättra prestanda. Om vi lagrar personuppgifter i en cookie kommer informationen krypteras och är alltså säker.


Vissa cookies sparas till dess att du stänger webbläsaren, andra lagras längre tid. En cookie sparas maximalt 400 dagar – eftersom vi vill vara säkra på att du hittar din information om du bara besöker oss i genomsnitt en gång per år.

Vi använder externa företag som leverantörer för vissa av våra funktioner. Deras användning av data styrs av våra avtal med dem och de har bara rätt att använda uppgifterna för de syften som vi har angett. Exempelvis får uppgifterna inte användas i kombination med data från andra företag och vi spårar heller inte användarbeteende utanför våra webbplatser.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan förhindra att cookies lagras i din dator eller enhet genom att ställa in webbläsaren så att cookies inte accepteras. Vissa webbläsare har ett läge där cookies alltid tas bort efter ett besök. Det kallas ”InPrivate” i Internet Explorer version 8 och senare, ”Incognito” i Google Chrome version 10 och senare och ”Private Browsing” i Firefox version 3.5 och senare, Safari version 2 och senare samt i Opera version 10.5 och senare.

De exakta instruktionerna för detta brukar finnas i webbläsarens användarmanual. Du kan när som helst ta bort cookies som redan finns i din dator eller enhet. Om du väljer att inte acceptera cookies överhuvudtaget kan du fortfarande besöka vår webbplats, men vi kan inte garantera en optimal upplevelse utan cookies. 

I vissa fall finns webbläsaren i ett annat program. Den här listan beskriver hur du kontrollerar dessa:
- För LEGO Digital Designer på Mac, använd Safari.
- För LEGO Digital Designer på PC, använd Internet Explorer.
- För LEGO Mindstorms på Mac och PC, starta om programmet.
- För LEGO Universe på Mac, använd Safari.
- För LEGO Universe på PC, använd Internet Explorer.

Granskning och uppdatering av personuppgifter:
Du kan alltid kontakta oss för att granska och uppdatera personuppgifter som vi har lagrat om dig. Du kan antingen använda följande länk http://www.lego.com/sv-se/service/ eller kontakta LEGO Kundtjänst. Observera att vi måste verifiera din identitet innan några ändringar kan göras av ditt konto. Det kan ta upp till tio arbetsdagar innan ändringarna träder i kraft.

Datasäkerhet: 
http://shop.lego.com/TermsPolicies/shopping_security.asp 

Åtkomsten till ett antal LEGO.com tjänster skyddas av åtkomstrestriktioner som baseras på användarnamnet och lösenordet till LEGO ID. Det är viktigt att du alltid väljer ett lösenord som är svårt att gissa för andra, samt skyddar ditt lösenord från andra.

Alla externa överföringar av personuppgifter från oss skyddas av kryptering.

All datalagring, på servrar som drivs av LEGO Gruppen samt hos affärspartner, omfattas av skriftliga avtal.

Behandlingen av personuppgifter sker alltid enligt gällande lag och bästa praxis rörande datasäkerhet.

Kreditkortsinformation styrs direkt till en eller flera godkända och certifierade tjänsteleverantörer och kommer inte att lagras av oss under längre tid än det tar att behandla data.

Behandlingen av personuppgifter kontrolleras av dokumenterade policyer och rutiner – däribland strikt fysisk och logisk åtkomstkontroll, säkerhetsåtgärder, skydd mot sabotageprogram, övervakning och mekanismer för att upptäcka sårbarhet.

Övrigt: 
LEGO Gruppen kan ibland behöva ändra sin personuppgiftspolicy för att anpassa den efter det sätt som vi samlar in, använder, överför, lagrar och/eller tar bort personuppgifter. Om det sker några ändringar som skulle kunna få en väsentligt negativ inverkan på integriteten hos de människor som berörs av den här policyn, kommer vi att meddela alla berörda personer.

GÄLLER FRÅN OCH MED 25 maj 2011