About Us

Publicerad : 09 januari 2012, 12:07 CET

Kontakt : Aksel Krabbe Nielsen

Program och besök

Varje år välkomnar LEGO Gruppen utvalda grupper med besökare till företaget.

Besöken samordnas av avdelningen för aktieägarrelationer och väljs ut för att spegla affärsrelationen med LEGO Gruppen.

Följande grupper är typiska besökare hos LEGO Gruppen i Billund:

- Studenter vid universitet/högre utbildningsprogram

- Fackföreningar

- LEGO fans

- Samarbetspartner

- Leverantörer

Vi välkomnar alla fans att uppleva LEGO Gruppen bakom kulisserna i LEGO Inside Tour

För mer information, kontakta:

Aktieägarrelationer
Telefon: +45 79 50 60 70


LEGO Gruppen är stolt över att ge sina kunder och fans möjlighet att uppleva företaget och varumärket på nära håll!

LEGO Ambassador logoLEGO Ambassador är ett intressegruppsbaserat program som består av representanter från LEGO användarforum världen över. Medlemmarna i LEGO Ambassador arbetar tillsammans med LEGO Gruppen med allt som rör det globala LEGO forumet och representerar sina respektive LEGO användargrupper i kontakten med LEGO Gruppen.

LEGO Certified Professional logoProgrammet LEGO Certified Professionals är ett intressegruppsbaserat program för skickliga vuxna LEGO designer och byggare som har förvandlat sin hobby till ett hel- eller deltidsarbete. Genom LEGO Certified Professionals upprättas en formell relation mellan de certifierade byggarna och LEGO Gruppen, vilket är en stor fördel för båda parter och för hela intressegruppen.