About Us

MediebibliotekVälj en kategori nedan och begränsa resultaten till höger.

Du kan använda materialet på den här sidan för pressändamål i alla medier.

All annan kommersiell och icke-kommersiell användning är förbjuden utan särskilt tillstånd.

Allt material som publiceras i nyhetsrummet och i mediebiblioteket omfattas av ensamrätt. Det gäller, men är inte begränsat till, bilder, artiklar och allt annat material som visas här.

Alla bilder ska förses med texten: ”Används med tillstånd, ® 2014 The LEGO Group”