About Us

Publicerad : 05 januari 2012, 08:53 CET

Författare : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Ansvarighet på LEGO Gruppen

Vi betraktar barn och deras lek som centrala i allt vi gör. Vi tar det här ansvaret på allvar, och sätter alltid våra ambitioner högt eftersom endast det bästa är gott nog åt framtidens byggare.

Våra hållbarhets- och ansvarssatsningar utvecklas med barnen och vår egen passion för lek och lärande i fokus. Varje dag omsätter vi de här målen i konkreta åtgärder, så att vi kan bidra till att skapa en bättre framtid.

Våra målsättningar bottnar i vårt arv, och är djupt rotade i vår kultur och i företagets värdegrund, LEGO® Brand Framework. Vårt varumärkes löften, inte minst vårt planetlöfte, leder vår hållbarhetsstrategi och våra fem strategiska mål. För att vi ska kunna nå de här målen har vi satt upp en bredare uppsättning med mer konkreta mål, som vi arbetar mot internt och rapporterar om externt.

Alla anställda uppmuntras och får friheten att agera för en positiv förändring. Vi strävar efter att integrera våra hållbarhets- och ansvarssatsningar genom att göra dem enklare, kraftfullare och mer värdefulla för verksamheten. Det gäller inom såväl Produktsäkerhet som inom MiljöSocialt engagemang och Bolagsstyrning och god affärssed.

Som det första företaget i vår bransch skrev vi på FN:s Global Compact år 2003. Sedan dess har vi arbetat med att få in de 10 principerna i vårt företag och kontinuerligt förbättra vår strategi och rapportering för hållbarhetsarbetet. Läs våra statusrapporter.

We support the United Nations Global Compact

Om du har frågor eller kommentarer om vårt arbete med hållbarhet och ansvar kan du kontakta responsibility@lego.com