About Us

Publicerad : 29 augusti 2013, 09:45 CET

Författare : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Miljö

Framtidens byggare förväntar sig att vi ska göra allt vi kan för att minimera våra affärers inverkan på miljön. Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön i sammanhang som klimatförändringar, resursförbrukning och avfall. Det är dock vår obestridliga ambition att värna om barns rätt att leva i en hälsosam miljö, både nu och i framtiden.
Vi har satt upp ett antal specifika målsättningar att mäta vår miljöpåverkan mot, och vi kommer att fortsätta att utforska nydanande och kreativa sätt att lösa de aktuella miljöproblemen och leverera i efterlevnad med alltmer krävande standarder.

Vi är medvetna om att hållbarhet handlar om mer än bara energi och avfall, och vi arbetar på att åtgärda vår inverkan i andra områden, t.ex. i materialen vi använder, vår vattenförbrukning samt hållbarheten hos vår distributionskedja.  

Mer specifikt arbetar vi med tillverkningen av produkter från LEGO® i fabriker som ligger nära marknaderna vi agerar på, eftersom vi tror på att tillverka nära den plats där produkterna ska säljas och användas. Det ger oss möjlighet att ge våra marknader bättre service samtidigt som vi minskar miljöinverkan från transporter. Alla tillverkningsanläggningar är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001, och på varje anläggning tillämpar vi de bästa miljömetoderna, med särskild anpassning för regionen i fråga.

Dessutom är vår strategi för energiförbrukning att bygga och driva energieffektiva fabriker och kontor. Vi fokuserar på energibesparande projekt inom tryckluft, belysning, ventilering och kylning. Sedan tacklar vi energiförsörjningen på våra anläggningar med hjälp av toppmodern CHP-energigeneration (CHP) där det är genomförbart. Till sist utvärderar vi potentialen för förnybar energi, först i våra lokala anläggningar, och om det inte går även utanför anläggningarna. Vi gör tillfredsställande framsteg mot vår långsiktiga ambition om att 100 % av vår energiförbrukning ska balanseras av förnybara energikällor år 2020. Läs: Bygga en vindfarm.

När det gäller avfall fokuserar vi på att minska mängden avfall som produceras, och sedan återanvända allt avfall vi kan, och till sist återvinner vi nästan allt som återstår. Därför är noll avfall vår långsiktiga ambition, och en som vi fortsätter att göra framsteg mot. Se resultat.