About Us

Publicerad : 29 augusti 2013, 10:44 CET

Författare : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Mänskliga rättigheter

LEGO Gruppen visade sitt engagemang för mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljön och anti-korruption när vi skrev på FN:s Global Compact år 2003.

Vi på LEGO Gruppen tar det här engagemanget på allvar, och arbetar kontinuerligt för att se till att respekt för mänskliga rättigheter genomstrålar all vår verksamhet. Genom att göra det siktar vi på att hålla oss lojala mot företagets värderingar samt uppfylla samhällets förväntningar på ansvarsfullt företagande gentemot de personer som påverkas av vår verksamhet och våra beslut.

Vi påverkar en mängd olika mänskliga rättigheter utmed hela vår värdekedja. Att få en systematisk förståelse för vår påverkan på mänskliga rättigheter är ett första steg mot att avgöra inom vilka områden den påverkan är störst, så att vi kan bestämma var vi vill fokusera vårt arbete. Även om det här är en pågående process har vi definierat vissa områden som högprioriterade, t.ex. barns rätt att utvecklas och anställdas rätt till en säker och hälsosam arbetsplats läs mer om socialt engagemang, Code of Conduct.

Barns rättigheter

I vårt arbete med mänskliga rättigheter sätter vi särskilt fokus på barnens rättigheter.

Vi stödjer Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, och vi gör vårt yttersta för att säkerställa att vi respekterar och främjar barns rättigheter genom vår verksamhet samt i vår dialog med våra intressenter. Vi stödjer även barnens rättigheter och Barnens rättigheter och affärsprinciper, som utvecklats av FN:s Global Compact, UNICEF och Rädda barnen, där ansvaret som faller på företag avseende barns rättigheter läggs fram specifikt. Läs mer respectful collaboration.

En nyckelfråga för vårt arbete är hur vi kan utveckla produkter som är säkra, både online och offline. Vi vet att det blir allt viktigare när barn tillbringar alltmer tid med att spela online, och till följd av det har vårt engagemang för barns rätt till skydd och säkerhet även nått onlinevärlden. Vår egen marknadsföringsstandard redogör för vår ställning rörande barns rätt till ett privatliv och datasekretess, interaktion på sociala medier samt hur vi marknadsför våra produkter.