About Us

Publicerad : 29 augusti 2013, 09:01 CET

Författare : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Vår strategi

Vi vill maximera vår positiva inverkan på människor och på samhället, och fortsätta att ge barn över hela världen högkvalitativa och kreativa lekupplevelser.

Under 2008 definierade vi fyra nyckellöften som ingår i företagets värdegrund, och vi fortsätter att hitta nya sätt att komma längre med våra åtgärder för att uppfylla dem.

De fyra löftena så som de beskrivs i LEGO® Brand Framework (bilden):

Planetlöftet formulerar vår ambition om att ha en positiv inverkan på världen, både på individplanet och det bredare samhällsplanet. Vi vet att våra anställda är avgörande för vår förmåga att leva upp till och agera efter våra värderingar, och det är därför vi är så engagerade i vår personals fortsatta utveckling avseende kompetenser och kreativitet. Mer än något annat önskar vi att delta i en respektfull dialog med våra intressenter, både internt och externt.

Ledande säkerhet

Att barnen ska vara säkra när de leker är den största prioriteten av alla för LEGO Gruppen, och därför kompromissar vi aldrig med säkerheten i våra produkter. Varje år investerar vi stora resurser i vårt arbete med att utveckla och bibehålla våra leksakers förstklassiga säkerhetsegenskaper, så att vi kan fortsätta att producera säkra produkter av högsta kvalitet.

Dessutom vill vi att alla våra anställda ska kunna komma och arbeta hos oss i trygghet, utan att riskera att åka hem med skador. Vi strävar hela tiden efter att få till en stark säkerhetskultur på arbetsplatsen, och vi är stolta över att vi gör de framsteg vi gör på den här resan i samverkan med våra anställda.

Stötta barnens rätt att utvecklas

Vårt uppdrag är att "Inspirera och utveckla framtidens byggare" – en målsättning som speglar företagets grundläggande tro på värdet hos lek och lärande genom lek, för samhället i stort och för barn i synnerhet. I leken lär sig barnen att utöva sin kreativitet och utveckla värdefulla färdigheter, något som är viktigt för alla barn. Vi tror att man inte kan leka utan att lära, och inte lära utan att leka.

Därför utvecklar vi produkter som fostrar de här egenskaperna, och vi känner ett starkt engagemang för att främja barnens rätt att leka och utvecklas. Där ingår att både LEGO Gruppen och LEGO Foundation utför forskning inom det akademiska fältet för lek och lärande, och deltar aktivt i att skapa tillfällen för barn att leka och lära.

Omsorg för naturen

Vi har ett ansvar på oss att minimera vår inverkan på miljön genom vår verksamhet och de produkter som vi tillverkar. Vi tror också att vi har möjlighet att bidra till att förbättra miljön i framtiden genom att ingå en dialog med barn om hållbarhets- och ansvarsfrågor, eftersom de är framtidens byggare.

The LEGO Group's Planet Promise