About Us

Publicerad : 29 augusti 2013, 11:16 CET

Författare : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Resultat och rapportering

För att kunna ha den positiva inverkan vi beskrivit i vårt planetlöfte har vi satt upp konkreta mål för att säkerställa att vi håller kursen och uppnår våra mål varje år, samt de strategiska målen för 2015 och senare år.

Våra strategiska ambitioner är följande:

0 produktåterkallelser – alltid

- Topp 10 i arbetssäkerhet före 2015

- Stödja lärande för 101 miljoner barn före 2015

- 100 procent förnybar energi år 2020

- 0 avfall som målsättning