About Us

Publicerad : 29 augusti 2013, 09:32 CET

Författare : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Produktsäkerhet

Vi har tillverkat produkter som bygger på klossystemet LEGO® sedan 1950-talet. Det kommer inte att förändras. Men trots det arbetar vi hela tiden för att optimera våra produkter så att de ska ha så lite inverkan på miljön som möjligt

Om vi vill fortsätta vinna föräldrars förtroende och förse barn med leksaksprodukter av hög kvalitet som är säkra, roliga och meningsfulla, så måste vi fortsätta att höja standarden för produktsäkerhet och hållbara material.

Produktsäkerhet börjar med de material som själva produkten består av – själva elementen från LEGO. Vi samarbetar med våra råvaruleverantörer, och anpassar hela tiden de mest avancerade teknikerna för att hantera de kemiska processerna som ingår i tillverkningen av produkter från LEGO®. Vi arbetar också på att minimera hälso - och miljöriskerna som är förknippade med kemikalierna som används. Det innebär att elementen från LEGO® är produkter av hög kvalitet som varar år efter år, kanske till och med i flera generationer.

För att garantera felfri produktsäkerhet granskas all feedback från tillverkningen och konsumenterna, och i den händelse en säkerhetsdefekt skulle identifieras återkallas produkten. Sedan 2009 har LEGO Gruppen utfört noll produktåterkallelser. I år gjorde vi återigen noll produktåterkallelser, och vår målsättning kommer fortsätta att vara noll produktåterkallelser varje år.

Våra produkter tillverkas av plast av hög kvalitet, men vi är medvetna om att det materialet har en inverkan på miljön. Som vi säger i vårt planetlöfte vill vi ha en positiv inverkan, så vi har en långsiktig ambition om att ta fram nya mer hållbara material, och utreda vår användning av fossila bränslen i relation till våra produkter. Faktum är att den här ambitionen är en absolut nödvändighet om vi ska kunna vara trogna vårt löfte om att lämna en bättre värld efter oss till våra barn.

Till följd av det deltar vi aktivt i aktiviteter som syftar till att utveckla nya material. Vi utforskar samarbeten med både stora etablerade och mindre men toppmoderna materialleverantörer, med planen att utveckla delvis och helt biologiskt baserade material som är lämpliga för både produkterna från LEGO® och deras tillverkning.

De aktuella materialen väljs ut noga, och förfinas för att få perfekta fysiska egenskaper under flera år. De här unika egenskaperna, som styrka, hållfasthet, greppkraft och färgfasthet är de som gör byggsystemet möjligt, och de utgör därför grunden för och en förutsättning för hela lekupplevelsen med LEGO®. Att ha kvar de egenskaperna hos en kloss från LEGO® trots att man gått över till ett alternativt material är det som gör sökandet till en sådan utmaning.

LEGO(R) bricks