About Us

Publicerad : 29 augusti 2013, 09:26 CET

Författare : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Bygga en vindfarm

LEGO Gruppen bygger en offshore-vindfarm för att klara sina energibehov i många år framöver

Under 2012 meddelade LEGO Gruppens moderbolag KIRKBI A/S att de skulle investera ca 400 miljoner euro i att bygga en offshore-vindfarm. Den här investeringen i vindkraft stöder de pågående energiförbättringarna som sker i hela LEGO Gruppen, och kommer att bidra till att balansera dess energibehov i många år framöver.

"Den här enorma investeringen i vindkraft är ingen engångsföreteelse, utan ett viktigt led i vår övergripande ambition om att vara en positiv kraft i världen. Vi befinner oss på en resa, en resa utan ände, men att investera i förnybar energi är ett viktigt steg i rätt riktning," berättar Jørgen Vig Knudstorp, CEO för LEGO Gruppen.

Vindfarmen, som heter Borkum Riffgrund 1, ska byggas av Dong Energy med 77 offshore-turbiner från Siemens, som alstrar 3,6 MW vardera, vilket ger en sammantagen installerad kapacitet på 277 MW. KIRKBI A/S äger en tredjedel av vindfarmens producerade elkraft – vilket motsvarar mer än 25 vindturbiners produktion, vilket klarar konsumtionen för ca 100 000 privathushåll. Vindfarmen börjar byggas under 2013, och turbinerna kommer börja leverera kraft under 2015, med en produktionsrättighet som sträcker sig 25 år framåt i tiden.

Visa webbplatsen för Borkum Riffgrund.