About Us

Publicerad : 29 augusti 2013, 09:16 CET

Författare : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Säkra produkter

Sedan 2008 har fler än 20 anställda hos LEGO Gruppen haft i uppgift att kontrollera att fler än 2 000 råvaror som används i produkterna från LEGO uppfyller kraven i det nya leksaksdirektivet från EU, som träder i kraft under sommaren.

Det nya direktivet ställer upp stränga krav på råvaror och tillhörande dokumentation för leksakstillverkning. LEGO Gruppens metodik för säkerhetsutvärderingar har använts i många år, och produkterna från LEGO uppfyller alltid de strängaste säkerhetsstandarderna i världen. Som respons på det nya direktivet har Gruppen valt att utöka och utveckla sin metodik. Sedan sena 2008 har den arbetat intensivt för att säkerställa att alla produkter uppfyller de nya lagstiftade kraven. Den 20 juli 2013 träder den sista delen av direktivet, de kemiska kraven i EU:s leksaksdirektiv, i kraft.

Jørgen Vig Knudstorp, CEO för LEGO Gruppen, berättar:

"Produktsäkerhet är vår högsta prioritet, och vi har alltid strävat efter att leverera produkter som lever upp till de strängaste kraven i världen, eftersom det är viktigt för oss att barn i hela världen ska kunna leka med LEGO i största möjliga säkerhet. Det nya leksaksdirektivet ställer höga krav på säkerhet, och vi stöder det fullt ut."

Han tillägger: "Jag är stolt över att vi genom vår input till den nya lagstiftningen aktivt kan delta i att höja nivån för leksakssäkerhet generellt – och därför är jag glad att få berätta att vi har bestämt oss för att ta täten i det här avseendet, och att vi redan uppfyller alla direktivets krav."

Fler än 2 000 intygade råvaror

LEGO Gruppen har valt att tillämpa strängast möjliga tolkning av det nya direktivet. Till följd av det har varenda enskild substans, varje råvara, varje klossform i LEGO och varje byggsats från LEGO granskats för att bekräfta efterlevnad med leksaksdirektivet samt med annan lagstiftning, t.ex. USA:s lagstiftning, samt med Gruppens egna interna krav. Att tillämpa en analys på så hög nivå går utöver det lagen kräver, men vi har gjort det ändå för att säkerställa att klossarna från LEGO tillverkas endast av de absolut säkraste och renaste av material.

"När vi hade bekräftat att alla produkter från LEGO och alla råvaror som används uppfyller de strängaste regelverken var den huvudsakliga utmaningen att utveckla och implementera en metod som kunde fånga in all den utförliga och detaljerade dokumentation som EU:s leksaksdirektiv påbjuder. Det har varit en enorm uppgift för vårt team, som har vuxit till fyrfaldiga storleken sedan 2008. Vi har också lagt ned stora resurser på global skala för att försäkra oss om att vi kan dokumentera att alla de råvaror vi använder, fler än 2 000 stycken, uppfyller kraven," säger Cornelis Versluis, Vice President för Corporate Quality, som har det övergripande ansvaret för dokumentationsprocessen.

En kloss från LEGO passerar 10 kontrollpunkter

Grundstommen i lekupplevelsen med LEGO härrör från den välbekanta 2x4-klossen. För att uppfylla kraven i direktivet går varje kloss från LEGO igenom detaljerad säkerhetsdokumentation: en riskutvärdering för elementet, en rapport om leksakens säkerhet. Dessutom garanteras kvaliteten genom att ett godkännande för elementet och en teknisk ritning måste finnas med. Räknar man med kontrollerna för råvarorna blir det sammanlagt 10 kontrollpunkter. I tryckt form fyller de här rapporterna och den tillhörande dokumentationen för en enda kloss från LEGO 25 sidor.

Grundstommen i lekupplevelsen med LEGO härrör från den välbekanta 2x4-klossen. För att uppfylla kraven i direktivet går varje kloss från LEGO igenom detaljerad säkerhetsdokumentation: en riskutvärdering för elementet, en rapport om leksakens säkerhet. Dessutom garanteras kvaliteten genom att ett godkännande för elementet och en teknisk ritning måste finnas med. Räknar man med kontrollerna för råvarorna blir det sammanlagt 10 kontrollpunkter. I tryckt form fyller de här rapporterna och den tillhörande dokumentationen för en enda kloss från LEGO 25 sidor.

LEGO Brandbil, artikelnummer 60002, som består av 206 element från LEGO är ett konkret exempel på den utförliga dokumentationen som krävs innan en produkt från LEGO kan lanseras för försäljning. Innan byggsatsen Brandbil blev godkänd passerade den fler än 1 000 kontrollpunkter inom LEGO Gruppen.

Omfattande kunskap på råvarunivån ger LEGO Gruppen goda förutsättningar att reagera på ändrad lagstiftning, utnyttja vetenskapliga framsteg eller inleda och implementera egna förändringar, t.ex. ersätta ett lokalt val med ett nyare, säkrare och mer miljövänligt material.