About Us

Publicerad : 29 augusti 2013, 09:20 CET

Författare : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Mindre kartonger

I sin strävan att minska sitt kolspår kommer LEGO Gruppen under 2013 att lansera mindre kartonger, vilket kommer minska koldioxidutsläppen för paketeringen med ca 10%.

Under 2013 kommer LEGO Gruppen att lansera en ny serie miljövänliga mindre kartonger till produkter från LEGO, som ändå innehåller lika många klossar från LEGO. Ändringen minskar LEGO Gruppens årliga förbrukning av papp till kartonger med ca 4 000 ton, beroende på antalet satser som säljs.

Samtidigt kommer pappen i de nya kartongerna att vara FSC-certifierad. FSC (Forest Stewardship Council) är ett internationellt certifikat som intygar att papper, papp o.s.v kommer från hållbara skogar.

"Vi lanserar de nya kartongerna som en miljöåtgärd, och vi hoppas samtidigt att kunderna kommer att välkomna den synliga förändringen. Vi minskar storleken på våra kartonger eftersom vi tror att det är vettigt för shoppare, kunderna, och vårt företag, men också för att vi har en ambition om att vi ska ha en positiv inverkan på vår omgivning. Vi tror att vi delar ett ansvar för vår planet, för samhället i stort, och för framtida generationer," säger Jørgen Vig Knudstorp, CEO för LEGO Gruppen.

Alla nya produkter som lanseras under 2013 kommer att paketeras i mindre kartonger, och till 2015 ska alla produkter från LEGO på marknaden paketeras i de mindre kartongerna. Förändringen kommer att minska koldioxidutsläppen från paketeringen med ca 10 %, och de mindre kartongerna innebär en besparing på ca 18 % av pappen som används i kartongerna från LEGO.

Nya kartonger gynnar alla

Orsaken till att LEGO Gruppen fokuserar på att förminska förpackningarna är att ca 15 % av Gruppens sammantagna koldioxidutsläpp är relaterade till paketeringen. De nya kartongerna är dock en god nyhet, och inte bara för miljön.

"Konsumenterna kommer att ha lättare att hantera förpackningarna, återförsäljarna kommer få plats med fler kartonger på hyllorna, och vi förbrukar mindre energi på att frakta varorna till butikerna. Så det är en situation där alla vinner," säger John Goodwin, CFO för LEGO Gruppen.-win situation for everybody,"